28 de nov. 2009

Informe 2009 d'Amnistia Internacional

Dibuix de la sèrie: Estret de Bering. Autor: Pere Pich

Fotogràfia estreta de la pàgia web de Amnistia Internacional

Els informes anuals d'Amnistia Internacional són, pels ciutadans de l'aldea global, un toc d'atenció de què, en el pati del darrea de casa nostra fa pudor. L'informe d'aquest any el podeu probar en aquest enllaç http://thereport.amnesty.org/es. Com podeu suposar no és una visita agradable, però si necessaria si voleu trobar raons per seguir estant atens i fer servir els nostre potencial per millor aquest complicat planeta.

22 de nov. 2009

Espais buits....Extensions sense sentits

Aquesta intrigan fotografia de la reportera belga Mashid Mohadjerin, mostra una patera africana localitzada per un mercant europeu, aprop de la costa italiana.

La sensació de buidor i desolació en mig d'una gran extensió d'espai buit són captades i trameses perfectament per la fotógrafa.
Des d'una perspectiva semblan, el meu dibuix mostra les grans extensions d'espais que han de recòrrer els immigrans per poder arribar a destins incers.
Espais buits...extensions sense sentits